Specijalistički seminar 01.07.2019.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira specijalistički seminar
Smjernice o utvrđivanju vrsta visokorizični

izloženosti kojima se pobliže određuju vrste izloženosti koje su visokorizične


Tretman ulaganja u visokorizične izloženosti vezan uz novu EBA Smjenicu te novi Finalni Basel III okvir;

Instrumenti tržišta novca/ kapitala u likvidnosno/ kamatnom smislu slijedom ulaska u ERM II mehanizam
Seminar se održava u

ponedjeljak 01. srpnja 2019. godine

početak u 9.00 satiPalace hotel

dvorana Academia 2

J.J.Strossmayera 10, Zagreb


Cilj:

EBA je početkom godine objavila Smjernice o utvrđivanju vrsta visokorizičnih izloženosti kojima se pobliže određuju vrste izloženosti koje su visokorizične i u kojim okolnostima, u skladu s člankom 128. stavkom Uredbe (EU) br. 575/2013. Dodatno, na inicijativu EBA-e, ovim se smjernicama utvrđuju, definicije za pojmove „društvo rizičnog kapitala"(engl. venture capital) i „društvo koje ne kotira na burzi" (engl. private equity).


Seminar daje pojašnjenje primjene navedene smjernice (primjenjuje se od 1.7.2019.) te dodatno, kako bi se zaokružile sve visokorizične izloženosti iz članka 128. Uredbe (EU) br. 575/2013, daje se pojašnjenje postojeće prakse i očekivanja vezene uz špekulativno financiranje nekretnina.


Zaključno, seminar će dati prikaz budućih Baselskih očekivanja za pobrojane izloženosti u sklopu Finalne Basel III reforme okvira za kapitalne zahtjeve iz prosinca 2017., a čija se implementacija na razini EU očekuje 2022. godine.


U drugom dijelu seminara biti će prezentirana problematika instrumenata tržišta novca/ kapitala u likvidnosno/ kamatnom smislu slijedom ulaska u ERM II mehanizam.

Prezentori:

mr. sc. Maja Zulim

Hrvatska narodna banka

Sektor bonitetne regulative i supervizijeTihomir Bublić

Hrvatska poštanska banka

Direktor Ureda za upravljanje aktivom i pasivom
Sadržaj i satnica seminara

09:00 – 10:15 Maja Zulim

Tretman ulaganja u visokorizične izloženosti vezan uz novu EBA Smjenicu te novi Finalni Basel III okvir

10:15 – 10:30 Stanka

10:30 – 12:15 Tihomir Bublić

Bankovna unija – 3 pilara (SSM/ SRM/ Single Rulebook);

Promjene na tržištu novca/ kapitala slijedom ulaska u ERM II mehanizam

Analiza sektora iz likvidnosno kamatne/ perspektive

Kako hedgirati HRK kredite i na koji rok slijedom ulaska u ERM II mehanizam

Kako optimirati likvidnosne pozicije uz enorme viškove likvinosti

Umjesto zaključka – 360 ° pregled tržišta, regulatornih pokazatelja i novih izazova

12.15 – 12.45 Rasprava/Pitanja i odgovori
Seminar je namijenjen:

- Zaposlenima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima:

  • funkcije praćenja usklađenosti
  • funkcije upravljanja rizicima
  • izvješćivanja
  • računovodstva
  • interne revizije
- vanjskim savjetnicima kreditnih institucija.
Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.

Prijavu za sudjelovanje koja se nalazi u prilogu pismu potrebno je poslati najkasnije do petka 28. lipnja 2019.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.

Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara

Ispis PDF