Cjelodnevni specijalistički seminar 12.12.2018.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira cjelodnevni specijalistički seminar

 

 

 

NOVOSTI I IZMJENE

REGULATORNOG OKVIRA

ZA POSLOVANJE KREDITNIH INSTITUCIJA

U 2019. GODINI

 

Seminar se održava

 

u srijedu, 12. prosinca 2018.

početak u 09.00 sati

 

u prostoru

 

Hotela Palace, dvorana Zrinski,

Trg J.J. Strossmayera 10., Zagreb

 

 

 

Cilj:

Poslovna godina puna izazova približava se kraju, a kao posljedica regulatornih promjena u EU, što u najavi, a što već usvojeno, ubrzano se mijenja regulatorni okvir po kojem će kreditne institucije poslovati u 2019. godini.

Između ostalog, 2018. godinu obilježile su regulatorne promjene vezane uz definiciju statusa neispunjavanja obveza, posebice uz harmonizaciju pragova značajnosti i načina brojenja dana zakašnjenja na razini EU, a koje će svoje posljedice imate i u narednim razdobljima.

Nadalje, u 2019. godini dolazi do izmjena u regulatornom okviru za poslovanje kreditnih institucija u dijelu adekvatnije regulacije upravljanja kamatnim rizikom od strane kreditnih institucija kroz Baselski Standard i EBA-ine Smjernice koje reguliraju područje kamatnog rizika u knjizi banke. Isto tako s početkom iduće godine stupa na snagu izmijenjeni računovodstveni standard koji regulira knjigovodstvenu evidenciju najmova, a što za posljedicu ima izmjene u supervizorskim okviru koje regulira ovo područje – ograničenje ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.

Isto tako ovim seminarom polaznike će se upoznati s novostima i najvažnijim izmjenama koje donosi nova regulativa vezano uz nekreditne rizike i u dijelu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kako bi se pospješio proces prilagodbe poslovanja u odnosu na nova pravila.

Stoga nam je namjera kroz jednodnevni seminar proći kroz temeljne izmjene zakonodavnog okvira koji će obilježiti poslovanje kreditnih institucija u 2019. godini, a osobito:

 • Smjernice o primjeni definicije statusa neispunjavanja obveza na temelju članka 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2016/07, od 18. siječnja 2017., u nastavku SNO smjernice),
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 оd 19. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prag značajnosti za dospjele kreditne obveze (Tekst značajan za EGP) (SL, L 32, 6. 2. 2018.)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva ("Narodne novine", br. 160/2013, 140/2015, 113/2016 i 87/2018),
 • Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 – Najmovi
 • Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu ("Narodne novine", br. 41A/2014 i 51/2015),
 • EBA je 19. srpnja 2018. donijela Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2018/02), a koje se temelje na Baselovom Standardu za kamatni rizik u knjizi banke (IRRBB) objavljenom u travnju 2016. EBA-ine Smjernice stupaju na snagu sredinom 2019., te su pripremi izmjene Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke ("Narodne novine", br. 120/2016, 14/2017),
 • Izmjene V. AMLD i Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

 

 

 

 

Prezentori iz Hrvatske narodne banke:

Sanja Petrinić Turković

Nikolina Maričević

Petra Pavlić Opačić

Maja Zulim

Marko Tokić

Branko Gladović

 

 

 

 

 

Seminar je namijenjen:

Zaposlenima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima:

- članova uprava kreditnih institucija, prokuristima i savjetnicima uprava,

- članovima nadzornih odbora kreditnih institucija,

- zaposlenima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima

 • funkcije praćenja usklađenosti;
 • funkcije upravljanja rizicima;
 • izvješćivanja;
 • interne revizije;

- vanjskim savjetnicima kreditnih institucija.

 

 

 

Satnica:

08.45 – 09.00 Dolazak polaznika i preuzimanje materijala

09.00 – 09.30 Uvod – Zaključeni regulatorni okviri i izazovi regulatornog okruženja za poslovanje kreditnih institucija u 2019. g.

Sanja Petrinić Turković

09.30 – 10.15 Rizici neadekvatnog nadzora nad sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma

Nikolina Maričević

10.15 – 10.30 Pauza za kavu

10.30 – 11.15 Zaključenje procesa regulatornih promjena vezano za utvrđivanje statusa neispunjenja obveza

Petra Pavlić Opačić

11.15 – 12.00 Regulatorna očekivanja za nekreditne rizike

Maja Zulim

12.00 – 13.00 Pauza za ručak

13.00 – 13.45 MSFI 16 i njegov utjecaj na regulatorne propise

Marko Tokić

13.45 – 14.30 Upravljanje kamatnim rizikom

Branko Gladović

 

Napomena:

Za polaznike seminara osiguran je ručak (uključen u iznos kotizacije).

Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.

 

 

 

Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije do ponedjeljka 10. prosinca 2018.

 

 

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.

 

Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara:

Ispis PDF