Specijalistički seminar 06.05.2019.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira specijalistički seminarNove EBA Smjernice o eksternalizaciji

za kreditne institucije, investicijska društva, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i njihove supervizore

primjena, određivanje eksternalizacije i materijalno značajnih eksternalizacija,

registar, ugovaranje, upravljanje eksternalizacijom,

usporedba sa zakonodavnim okvirom u RH
Seminar se održava u

ponedjeljak 06. svibnja 2019. godine

početak u 9.00 satiPalace hotel

dvorana Academia 2

J.J.Strossmayera 10, ZagrebMisija:

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) objavilo je 25. veljače 2019. Smjernice o eksternalizaciji (EBA/GL/2019/02), namijenjene kreditnim institucijama, investicijskim društvima, institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac i njihovim supervizorima.

Rok primjene Smjernica je 30. rujna 2019.

Danom stupanja na snagu Smjernica o eksternalizaciji prestaju važiti CEBS Smjernice o eksternalizaciji iz prosinca 2006. i EBA Preporuke za eksternalizaciju pružateljima usluga računarstva u oblaku od 20. prosinca 2017. (EBA/REC/2017/03).Cilj:

S obzirom na povećani interes financijskih institucija u pogledu eksternalizacije određenih poslovnih aktivnosti, prvenstveno zbog razvoja novih financijskih tehnologija, smanjenja troškova i povećanja učinkovitosti poslovanja te različite prakse i regulative u EU vezano uz eksternalizaciju, nastoji se harmonizirati područje eksternalizacije.

Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s novostima i najvažnijim izmjenama koje za poslovanje financijskih institucija donose ove Smjernice prvenstveno s aspekta novih obveza i usklađivanja postojećih politika i praksi s novim zahtjevima.
Sadržaj seminara:

 • Obuhvat primjene, definicije pojmova i načelo proporcionalnosti
 • Eksternalizacija unutar grupe
 • Utvrđivanje eksternalizacije i koje se usluge ili aktivnosti ne smatraju eksternalizacijom
 • Kriteriji za utvrđivanje ključne ili važne funkcije
 • Upravljanje eksternalizacijom
 • Politika eksternalizacije
 • Sukob interesa
 • Planovi kontinuiteta poslovanja
 • Aktivnosti funkcije unutarnje revizije u postupku eksternalizacije
 • Registar eksternalizacija
 • Analiza prije eksternalizacije (supervizorski uvjeti za eksternalizaciju, procjena rizika, dubinska analiza)
 • Ugovaranje (podeksternalizacija ključnih ili važnih funkcija, sigurnost podataka i sustava, pravo pristupa, informiranja i pravo na reviziju, pravo na otkaz ugovora)
 • Nadzor eksternalizirane funkcije
 • Izlazne strategije
 • Smjernice za eksternalizaciju namijenjene nadležnim tijelima
 • Usporedba Smjernica s važećim propisima RH o eksternalizaciji
Prezentorica

Marija Prugovečki

glavna savjetnica u Direkciji za bonitetnu regulativu (HNB)


Satnica:

08.45 – 09.00 Dolazak polaznika i preuzimanje materijala

09.00 – 10.30 Radni dio seminara

10.30 – 10.45 Stanka

10.45 – 12.15 Radni dio seminara

12.15 – 12.45 Rasprava
Seminar je namijenjen:

 • Zaposlenima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima:
 • članova uprava kreditnih institucija, prokuristima i savjetnicima uprava,
 • članovima nadzornih odbora kreditnih institucija,
 • specijalistima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima:

- funkcije praćenja usklađenosti;

- funkcije upravljanja rizicima;

- izvješćivanja;

- računovodstva

- interne i vanjske revizije

 • vanjskim savjetnicima kreditnih institucija.


Napomena:

Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.


Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije do petka 03.svibnja 2019.U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.


Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara:

Ispis PDF