Specijalistički seminar 05.03.2019.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira specijalistički seminar
IZMJENE ZAKONODAVNOG OKVIRA

IZ PODRUČJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

U KREDITNIM INSTITUCIJAMA

 

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u KI

-

EBA Smjernice o djelomično nadoknadivim/u potpunosti nenadoknadivim izloženostima i restrukturiranim izloženostima

-

Zajedničke smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2017/12) 

 

Seminar se održava

u utorak

05. ožujka 2019.

početak u 9.00 satiPalace Hotel - dvorana „Academia 2“

Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb
Misija:

Hrvatska narodna banka donijela je u području korporativnog upravljanja Odluku o sustavu upravljanja i Odluku o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji. Tim se Odlukama u pravni poredak Republike Hrvatske prenose Smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o internom upravljanju (EBA/GL/2017/11) i zajedničke Smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europskog nadzornog tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2017/12).

Stupanjem na snagu nove Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji prestaje važiti Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, br. 14/2014. i 96/2016.).

Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje je u studenom 2018. godine održao seminar o novim propisima iz domene korporativnog upravljanja u kreditnim institucijama. Kako su u međuvremenu banke iskazale interes za dodatnim objašnjenjima vezanim za Odluku o procjeni primjerenosti i odluku o sustavu upravljanja, Institut je odlučio ponoviti i dodatno elaborirati ključne segmente održanog seminara, kako bi polaznicima dodatno olakšali primjenu navedenih Odluka u praksi.

 

 

Cilj:

Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s novostima i najvažnijim izmjenama koje za poslovanje kreditnih institucija donosi Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji prvenstveno s aspekta novih obveza kreditne institucije. U drugom dijelu seminara biti će prezentirane problematika upravljanja kreditnim rizikom u kontekstu Odluke o sustavu upravljanja i EBA smjernice o djelomično nadoknadivim/u potpunosti nenadoknadivim i restrukturiranim izloženostima.

 

 

Prezentatori:

Marko Tokić

voditelj Odjela regulative u Direkciji za bonitetnu regulativu (HNB)

 

Teo Malec

Savjetnik u Direkciji za bonitetnu regulativu (HNB)

 

 

 

 

 

 

Sadržaj i satnica seminara:

09.00 - 10.30 - Teo Malec

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

 • Procjena primjerenosti

-Neovisnost mišljenja; Sukob interesa

-Uvjeti za neovisnog člana nadzornog odbora

-Posvećenost ispunjavanju dužnosti

-Kolektivna primjerenost uprave i nadzornog odbora

-Politike u vezi procjene primjerenosti

 • Zahtjevi povezani s promicanjem raznolikosti uprave i nadzornog odbora
 • Zahtjevi povezani s provođenjem uvodne i kontinuirane edukacije kandidata za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora
Zajedničke smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2017/12)

 

10.30 - 10.45 Stanka

 

10.45 – 12.15 - Marko Tokić

Odluka o sustavu upravljanja – upravljanje kreditnim rizikom

 • Organizacijski zahtjevi za upravljanje kreditnim rizicima
 • Kreditni proces
 • Sadržaj i vođenje evidencije o kreditnim izloženostima
 • Obrada osobnih podataka u kontekstu upravljanja kreditnim rizikom
 • Valutni inducirani kreditni rizik i kamatno inducirani kreditni rizik;Koncentracijski rizik i rizik države

 

EBA Smjernice o djelomično nadoknadivim/u potpunosti nenadoknadivim izloženostima i restrukturiranim izloženostima (EBA Guidelines on management of non-performing and forborne exposures)

 • Strategija postupanja, upravljanje i prepoznavanje djelomično nadoknadivih/u potpunosti nenadoknadivih izloženosti
 • Restrukturiranje
 • Umanjenje, vrednovanje i otpisi djelomično nadoknadivih/u potpunosti nenadoknadivih izloženosti
 • Vrednovanje instrumenata osiguranja u obliku pokretnina i nekretnina
 • Supervizorska procjena upravljanja djelomično nadoknadivim/u potpunosti nenadoknadivim i restrukturiranim restrukturiranim izloženostima

 

12.15-13.00 Rasprava/Pitanja i odgovori

 

 

 

Seminar je namijenjen:

Zaposlenima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima:

-članova uprava kreditnih institucija, prokuristima i savjetnicima uprava,

-članovima nadzornih odbora kreditnih institucija,

-zaposlenima u kreditnim institucijama koji rade na poslovima

 • funkcije praćenja usklađenosti;
 • funkcije upravljanja rizicima;
 • izvješćivanju;
 • računovodstva
 • interne revizije

-vanjskim savjetnicima kreditnih institucija.

 

 

 

Napomena:

Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.

 

 
Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije

do petka 01. ožujka 2019.U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.


Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara:

Ispis PDF