Kalendar obrazovnih aktivnosti

 

Mjesec Teme seminara / radionice


Veljača


Elekronička knjiga ulaznih računa, unos podataka u e-Porezna, logičke kontrole i e-Račun, propisi i primjena
Savjetodavni angažmani funkcije interne revizije
Upravljanje i revizija kibernetičke sigurnosti
Korporativno upravljanju u kreditnim institucijama Temeljne izmjene zakonodavnog okvira
Ožujak
   

Nefinancijsko izvješćivanje - uspostavljanja procesa i izvještajni okvir/smjernice za pripremu nefinancijskog izvješća

MSFI 16 - Prijelaz s MRS-a 17 na MSFI 16 s aspekta priznavanja i mjerenja kod najmodavaca te najmoprimaca
SPNFT - Provedba mjera pojačane dubinske analize kod visokorizičnih situacija

Regulatorna očekivanja za nekreditne rizike
Travanj


Regulatorne promjene u upravljanju kamatnim rizikom - izmjene Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Interna IT revizija – programi i planovi provjere razina rizika i testiranja kontrola

Kako optimirati likvidnosne pozicije – izračun regulatornih troškovaSvibanj


Segmentacija portfelja; rizični parametri – dosadašnja iskustva u primjeni IFRS 9
Europski zakonodavni okvir za kreditne institucije (CRD V/ CRR II) i primjene po lokalnim specifičnostima
Proces obrade i procjena vrijednosti kolaterala u kreditnoj instituciji
Lipanj


Trgovanje valutnim i kamatnim derivatima u praksi

Upravljanja nekreditnim rizicima u HR bankama

Testiranje otpornosti za stres za operativni rizik

Srpanj


Rizici neadekvatnog nadzora nad sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma

Novosti vezane za upravljanje operativnim rizikom

Primjena revidiranih standarda - implikacije na praksu interne revizijeRujan


Listopad
Studeni
Prosinac
CRS – Common Reporting Standard,

globalni standard za automatsku razmjenu podataka među državama potpisnicama (EU i treće zemlje)

s osvrtom na izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

 

Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

Račun i knjigovodstvena isprava sukladno predloženim izmjenama zakonskih propisa
Ispis PDF