Events Calendar Print Email help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
IZMJENE ZAKONODAVNOG OKVIRA IZ PODRUČJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U KREDITNIM INSTITUCIJAMA Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u KI

 

detaljnije...

Back