Specijalistički seminar 08.07.2019.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira cjelodnevni specijalistički seminar
MSFI 16

Prijelaz s MRS-a 17 na MSFI 16 s aspekta

priznavanja i mjerenja kod najmodavaca te najmoprimacaIdentificiranje najmova s aspekta MSFI 16, inicijalno priznavanje i interakcija s drugim MSFI-jevima;

Naknadno mjerenje imovine i obveze u najmu;

Određivanje inkrementalne ili implicitne diskontne stope u najmu; prijelazne odredbe prilikom inicijalne implementacije;

Modifikacije najmova;

Interakcija poreznih zakona te MSFI 16

Praktični primjeri MSFI-ja 16 s odgovarajućim shemama knjiženja u Excel-u


Seminar se održava u

ponedjeljak 08. srpnja 2019. godine

početak u 9.30 satiPalace hotel

dvorana Lenuci

J.J.Strossmayera 10, Zagreb


Cilj:

 Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s najvažnijim izmjenama koje donosi MSFI 16 za poslovanje i procese najmoprimaca i najmodavaca, prvenstveno s aspekta novih obveza koje paket donosi sudionicima na tržištu i njihovim  klijentima, te omogućiti brzi proces prilagodbe poslovanja regulatornim očekivanjima.Prezentori:

Zvonimir Vlak

Viši konzultatnt

Deloitte Zagreb


Sadržaj i satnica seminara

9:00 – 9:30 Okupljanje sudionika

9:30 – 11:00 Osnovni zahtjevi MSFI-ja 16 (klasifikacija i priznavanje)

- Klasificiranje ugovora o najmu sukladno MSFI 16 te definiranje djelokruga MSFI 16

- Prepoznavanje ugovora o najmu

 • Fizičko razlučivo sredstvo vs. Kapacitet sredstva
 • Materijalno pravo zamjene imovine
 • Određivanje namjene imovine

- Raščlanjivanje ugovora s nekoliko komponenata

- Izuzeća od priznavanja

11:00 – 11:15 Stanka

11:15 – 12:30 Računovodstvo najmodavca i najmoprimca

- Definiranje bilančnog pristupa

- Inicijalno i naknadno mjerenje najmova

- Klasificiranje novčanih odljeva

- Komercijalni utjecaj

- Zajednička obilježja ugovora o najmu

 • Plaćanja najma
 • Razdoblje najma
 • Diskontna stopa

- Računovodstvo u prijelaznom razdoblju

12:30 – 13:15 Stanka za ručak

13:30 – 14:30 Računovodstvo najmodavca i najmoprimca (nastavak)

- Računovodstvo najmova kod davatelja najma

- Podnajmovi i „sale i leaseback“ transakcije

- Izmjene najmova

14:30 – 15:00 Zahtjevi MSFI-ja 16 vezani uz objave

15:00 – 15:30 Pitanja i odgovori


Seminar je namijenjen:

 • višem i srednjem rukovodstvu kreditnih institucija

Specijalistima koji rade na poslovima:

 • financijskog izvještavanja
 • računovodstva
 • interne revizije
 • upravljanja rizicima
 • usklađivanja i
 • drugim kontrolnim funkcijama


Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.

Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati

najkasnije do 05.srpnja 2019.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.

Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara

Ispis PDF