Specijalistički seminar 05.04.2019.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira specijalistički seminar
SAVJETODAVNI ANGAŽMANI

FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Odgovornosti upravljačkih struktura i odgovornosti internog revizora u pružanju savjetodavnih angažmana;

Uloga glavnog internog revizora izvan funkcije interne revizije;


Seminar se održava u

petak 05. travnja 2019. godine

početak u 9.00 satiPalace hotel

dvorana Academia 2

J.J.Strossmayera 10, Zagreb


Misija:

Uz angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno tradicionalne revizijske angažmane, interni revizori u posljednjih nekoliko godina obavljaju sve više savjetodavnih angažmana. Savjetodavni angažmani funkcije interne revizije se razlikuju od tradicionalnih angažmana s izražavanjem uvjerenja (revizijskih angažmana) prema više mogućih obilježja i kriterija. Ključna pitanja savjetodavnih angažmana na razini konkretne funkcije interne revizije u nekoj organizaciji potrebno je urediti poveljom o internoj reviziji, polazeći pri tome od pravila interne revizije objavljenih u Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (engl. The International Professional Practices Framework – IPPF), posebice obvezujućim elementima toga Okvira i to Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (engl. International Standards for Professional Practice od Internal Auditing).


Interni revizori se u praktičnom djelovanju susreću s više pitanja i problema kada su u pitanju savjetodavni angažmani, posebice u kontekstu zahtjeva za primjenom načela neovisnosti i objektivnosti interne revizije te izbjegavanja sukoba interesa. Upravo su to razlozi zbog kojih se navedena pitanja nastoje urediti novim pravilima u području interne revizije, točnije novim Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije. Uz to, više je vrsta savjetodavnih angažmana koje pruža funkcija interne revizije u praksi te je neophodno njihovo razumijevanje. Konačno, savjetodavni angažmani interne revizije moraju se na odgovarajući način planirati, obavljati, zahtijevaju odgovarajući pristup izvještavanju te eventualnom praćenju postignutih rezultata ovisno o prethodnom dogovoru s upravljačkim strukturama.


Cilj:

Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s ključnim obilježjima savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije koje uz angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno revizijske angažmane, tradicionalno obavljaju interni revizori. Zbog zahtjeva načela neovisnosti i objektivnosti, te izbjegavanja sukoba interesa, obavljanje savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije generira više bitnih pitanja koji se obrađuju u okviru ovog seminara. Cilj seminara je dati pregled odrednica Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (engl. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) koji se odnose na problematiku savjetodavnih angažmana, uloge glavnog internog revizora izvan funkcije interne revizije kao i na sličnosti i razlike između savjetodavnih angažmana interne revizije te ostalih vrsta angažmana koje obavlja funkcija interne revizije. Polaznici seminara će se upoznati s ključnim aktivnostima internog revizora u fazi planiranja savjetodavnih angažmana, obavljanja savjetodavnih angažmana, priopćavanja rezultata te praćenja postupanja s rezultatima savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije.Sadržaj seminara:

 • Pojmovno određenje savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije
 • Sličnosti i razlike u pojmovnom određenju i broju strana uključenih u savjetodavne angažmane i revizijske angažmane
 • Rezultati savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije i razlike u odnosu na rezultate revizijskih angažmana
 • Cjeloviti pregled aktualnih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije koji se odnose na savjetodavne angažmane
 • Uloge glavnog internog revizora izvan funkcije interne revizije
 • Neovisnost i objektivnost te izazovi u primjeni ovih načela u savjetodavnim angažmanima funkcije interne revizije
 • Mjere zaštite u slučaju narušavanja neovisnosti i objektivnosti
 • Moguće vrste savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije i njihova obilježja
 • Odgovornosti upravljačkih struktura i odgovornosti internog revizora u pružanju savjetodavnih angažmana
 • Planiranje savjetodavnih angažmana interne revizije
 • Obavljanje savjetodavnih angažmana interne revizije
 • Priopćavanje rezultata savjetodavnih angažmana interne revizije
 • Praćenje postupanja s rezultatima savjetodavnih angažmana interne revizije

Prezentor:

prof. dr. sc. Boris Tušek

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Seminar je namijenjen:

Članovima revizijskih odbora, nadzornih odbora, uprava, eksternim revizorima te specijalistima u bankama, osiguravateljskim tvrtkama, leasing i brokerskim društvima, investicijskim i mirovinskim fondovima i ostalim financijskim institucijama, koji rade na poslovima:

 • interne revizije
 • praćenja usklađenosti
 • risk managementa
 • računovodstvene analizeSatnica:

08.45 – 09.00 Dolazak polaznika i preuzimanje materijala

09.00 – 09.05 Obavijesti organizatora

09.05 – 10.30 Radni dio seminara

10.30 – 10.45 Stanka

10.45 – 12.15 Radni dio seminara

12.15 – 12.45 Rasprava

Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije

do srijeda 03. travnja 2019.U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.


Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara:

Ispis PDF