Specijalistički seminar 11.12.2018.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira specijalistički seminar
e-Račun - propisi i primjena;

Novine u poreznim propisima u 2019. godini
Seminar se održava:

u utorak 11. prosinca 2018.

početak u 10.00 satiPalace Hotel, dvorana „Lenuci“

Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb
Svrha seminara:

Donošenjem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi(Narodne novine br. 94/2018 od 24.10.2018. godine) prijelomna je točka kojom će se e-Račun ( koji je vegetirao u poslovnoj praksi posljednjih godina) cjelovito involvirati u poslovnu praksu Hrvatske tijekom 2019. godine.


Iako financijske institucije nisu dužne izdati račun za financijske usluge koje su oslobođene PDV-a, a Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) utvrđeno je da se ne primjenjuje Zakon na ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite, moguće je očekivati da će većina javnih naručitelja koji uključuje državna tijela, lokalnu samoupravu, tijela javnog prava, te pravne osobe koje su 50 % financirane od javnih naručitelja ili su podložne upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja, inzistirati na e-Računu.


Kako financijske institucije i veliki poduzetnici ne mogu imati više informacijskih sustava, ili je teško implementirati veći broj sustava za izdavanje računa, za očekivati je da će svi poslovni subjekti u relativno kratkom vremenu implementirati samo jedan sustav e-Računa koji je usklađen s direktivama EU.
Cilj seminara:

Na seminaru će biti obrađeni bitni elementi e-Računa, propisi koji uređuju njegovu primjenu, te otvorena pitanja i izazovi ugradnje e-Računa u informacijske sustave financijskih institucija. Ukazati će se na prednosti i nedostatke e-Računa u odnosu na današnju poslovnu praksu, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje financijske institucije trebaju poduzeti da bi što brže e-račun involvirale u svoj sustav poslovanja. Polaznici seminara će biti upoznati s novinama u poreznim propisima u 2019. godini i utjecaju poreznih regulatornih promjena na poslovanje kreditnih i ostalih financijskih institucija.


Sadržaj i satnica seminara:

10.00 – 11.45 - Nikša Crljen

Tema:

- e-Račun, propisi i primjena

11.45 - 12.00 Stanka

12.00 – 13.30 Nikša Crljen

Tema:

- Novine u poreznim propisima u 2019. godini

- Pitanja/Rasprava


Predavač:

mr. sci. Nikša Crljen

Zagrebačka banka d.d.

Vodeći specijalist za poreze

Ovlašteni porezni savjetnik

Seminar je namijenjen:

  • specijalistima u sektoru računovodstva;
  • specijalistima u sektoru organizacije;
  • specijalistima u sektoru informatike;
  • specijalistima za poreze u financijskim institucijama;
  • specijalistima u internoj reviziji
  • specijalistima na poslovima praćenja usklađenosti

Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije do petka 07. prosinca 2018.U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.


Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Svrha seminara:

 

Ispis PDF