Cjelodnevni specijalistički seminar 21.11.2018.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira cjelodnevni specijalistički seminar
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u bankovnom sektoru

novosti i najvažnije izmjene koje donosi nova regulativa

5. Direktiva Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika i ostale regulatorne novine;

implementaciju Odluke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma

srijeda, 21. studenog 2018.

početak u 09.00 sati

Palace hotel - dvorana „Zrinski“, J.J.Strossmayera 10, Zagreb
Misija:

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/2017.) koji je donesen s ciljem usklađivanja s međunarodnim standardima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizama stupio je na snagu početkom ove godine.

Prijelazni period za implementaciju Odluke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke ("Narodne novine", broj 57/2018.) uskoro ističe, čime se ukazuje potreba za posljednjim provjerama usklađenosti poslovnih procesa s novim regulatornim okvirom.

U skladu s međunarodnim standardima i Direktivom (EU) 2015/849, Zakon i Odluka polaze od rizika kao središta sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Sustav koji se temelji na riziku akceptira da rizik od pranja novca i financiranja terorizma nije uvijek isti te da država, nadležna nadzorna tijela i obveznici moraju poduzeti korake kako bi identificirali i procijenili taj rizik i njime adekvatno upravljali.Cilj seminara:

Na seminaru će biti prezentirane seminaru najvažnije odredbe Zakona i Odluke s naglaskom na pristupu koji se temelji na riziku. Ujedno će se pružiti informacije o rezultatima nacionalne procjene rizika te osnovnim rizicima koje je utvrdila Europska komisija.

S obzirom da 5. Direktiva iz ovog područja uskoro treba biti implementirana, polaznici će biti upoznati s osnovnim promjenama koje ona donosi.

Cilj seminara je upoznati polaznike s novostima i najvažnijim izmjenama koje donosi nova regulativa kako bi se pospješio proces prilagodbe poslovanja u odnosu na nova regulatorna pravila.
Predavačice:

Vesna Krizmanić Mehdin (HNB)

Nikolina Maričević (HNB)

Mr.sci. Sanja Petrinić Turković (HNB)

Sadržaj i satnica seminara:

09.00 - 10.30 Sanja Petrinić Turković - Vesna Krizmanić Mehdin - Nikolina Maričević

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Odluka o čimbenicima rizika s naglaskom na pristup koji se temelji na riziku - 2h

10.30 - 10.45 Stanka

10.45 – 12.15 Vesna Krizmanić Mehdin

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma iz članka 12. Zakon - 2h

12.15 – 13.00 Stanka za ručak

13.00 – 14.30 Nikolina Maričević

Uspostava poslovnog odnosa na daljinu i nove tehnologije - 2h

14.30 – 14.45 Stanka

14.45 – 16.15 Vesna Krizmanić Mehdin - Nikolina Maričević

5. Direktiva, Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika te ostale novine - 2h

16.15 Završetak seminaraSeminar je namijenjen:

  • višem i srednjem rukovodstvu kreditnih institucija
  • ovlaštenim osobama kreditnih i financijskih institucija zaduženim za provedbu mjera i radnji po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • osobama odgovornim za praćenje i provedbu usklađenosti po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • djelatnicima interne revizije i specijalistima iz drugih kontrolnih funkcija
  • specijalistima u sektoru pravnih poslova
Napomena:

Za polaznike seminara osiguran je ručak (uključen u iznos kotizacije).

Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.
Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati do 19. studenog 2018.

Međunarodnu prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati do 19. studenog 2018.


U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirati Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: (01) 4551 291;

Fax: (01) 4551 290.


Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc.Ivica Prga

Ispis PDF